Empalmes de Vida - Op de kruispunten van het leven

studerenEmpalmes de Vida is een programma van de Iglesia Reformada gericht op persoonlijke ontwikkeling van tieners en jongeren en op kerkgroei. Dit werk heeft als doel om tieners en jongeren te stimuleren om de middelbare school met succes af te ronden, talenten te ontwikkelen, samen een vereniging te vormen en deel te nemen aan kerkelijke activiteiten.

Ze worden begeleid in het maken van de belangrijke keuzes die de jongeren moeten maken (vrienden, verkering, studiekeuze, kerk).Velen komen in deze periode tot geloof en nemen de beslissing om gedoopt te worden en lid te worden van de gemeente. Jongeren worden gestimuleerd en gevormd om leiding te geven aan kinderwerk. Het programma is begonnen in Masaya, maar is in 2013 uitgebreid naar San Rafael. De Commissie Werelddiaconie van de Hervormde Kerk in Rijssen financiert dit programma, de Stichting VVN is uitvoerder. In totaal worden 60 tieners en jongeren in het programma.

© Stichting Hart voor Nicaragua 2013   |  Contact   |   Nieuws   |    Doneren