Stichting Vrienden voor Nicaragua | Stichting

Stichting

 

Stichting Hart voor Nicaragua

 

Missie:
De missie van Stichting Hart Voor Nicaragua is het ondersteunen van zendingswerk, diaconaal werk en ontwikkelingswerk in Nicaragua.

 

Visie:
De visie achter het werk van de Stichting Hart Voor Nicaragua is gebaseerd op:
* De christelijke gemeente is een wereldwijde gemeenschap waarin gelovigen van over de hele wereld voor elkaar verantwoordelijkheid dragen.
* Zending/evangelisatie is een opdracht voor iedereen.
* Processen van verandering en bekering vinden plaats van hart tot hart. Het werk aan de basis (pastoraat, prediking, diaconie, gemeenteopbouw) is daarbij van groot belang.
* Processen van verandering en gemeenteopbouw zijn lange termijn processen die slechts beperkt te plannen zijn.
* Diaconaat is een wezenlijk onderdeel van de christelijke gemeenschap waarbij mensen en middelen wereldwijd ingezet kunnen worden om God en de naaste te dienen.
* Diaconaat beperkt zich niet tot de leden van een geloofsgemeenschap. De Bijbel schrijft in Galaten 6:10: “Doet goed aan allen, maar het meest aan de huisgenoten des geloofs“

 

Doel van de Stichting Hart Voor Nicaragua:

1. Huisvesting meisjes (12-18 jaar)
Wij als Stichting Hart Voor Nicaragua zetten ons in om meiden tussen de 12 en 18 jaar te helpen, door middel van het bouwen van huisjes en kamers. Dit omdat er behoefte is aan betere huisvesting en meer privacy vooral voor meiden.
2. Vorming jeugd (straatbende)
Wij als Stichting Hart voor Nicaragua vinden het belangrijk om ook jongeren uit Nicaragua, die leven aan de rand van de samenleving, te betrekken bij onze bouwprojecten.
3. Kinderwerk (4-12 jaar)
Ook willen wij ons inzetten voor kinderwerk. Dit vinden wij belangrijk omdat, wij ze in aanraking willen brengen met het geloof. Dit doen wij door middel van, knutselwerkjes, liederen zingen, bijbel lezen etc.
4. Nederlandse Jeugd (20+)
Het doel van onze Stichting Hart Voor Nicaragua is om de Nederlandse jeugd te betrekken bij onze projecten, zodat beide culturen wat van elkaar kunnen leren.

 

Bestuur Stichting Hart Voor Nicaragua:

De hieronder genoemde bestuurders doen dit werk onbezoldigd:

Naam:                                              Functie:
Arjan Lubbers                                  Voorzitter
Seino Baan                                      Secretaris
Mark Esink                                       Penningmeester
Henny Brinkman                              Begeleider bouwgroep
Robert Derksen                               PRFinancieel verslag

De Stichting Hart voor Nicaragua wil transparant zijn in ontvansten en uitgaven van de giften. Klik op de volgende link voor een financieel overzicht 2014 - 2015:

zie hier het financieel overzicht 2014-2015

 

Beleidsplan

Voor meer informatie over de doelstellingen en projecten kun u het volledige beleidsplan hieronder downloaden.

Zie hier het beleidsplan 2014-2015 

 

Fraudeprotocol


Lees hier het fraudeprotocol.

 

Contact

Stichting Hart Voor Nicaragua

Rekeningnummer NL51 RABO 0150808917
KvK nummer: 59773715

Bezoek/postadres:
Kievit 29
7462 ZK Rijssen

Email:
hThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

© Stichting Hart voor Nicaragua 2013   |  Contact   |   Nieuws   |    Doneren